Diş Hastalıkları ve Tedavisi Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu
    * Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar icin anne- baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılardır.(Hasta yakınının isminin yanında yakınlık derecesini belirtiniz.